Loading...

سلام
هم سمر عزیز!‌

کد بلیت، از طرق ایمیل برای شما ارسال شده است.
همچنین شما می توانید با مراجعه به سایت ایوند، در قسمت "بلیت های من" بلیت رویداد سمر را دانلود کرده و کد بلیت خود را مشاهده کنید.
در صورت هرگونه مشکل با ما تماس بگیرید.
شماره دبیرخانه سمر: 021-8607085