Loading...

ماجرای خبرنگاری که با «به من چه و به تو چه» مبارزه می‌کرد!

ماجرای خبرنگاری که با «به من چه و به تو چه» مبارزه می‌کرد!
ماجرای خبرنگاری که با «به من چه و به تو چه» مبارزه می‌کرد!

میلاد گودرزی

در وضعیت پیچیده امروزِ جامعه‌ی ما، فساد اقتصادی و وضعیت‌های تبعیض‌آمیز، شرایطی را فراهم‌کرده که عدالت اجتماعی را در سطحی‌ترین وضعیت قرارداده است. در این وضعیت برخی برخاسته‌اند تا برای تحقق عدالت اجتماعی تلاش کنند و راه‌کارهایی نشان بدهند و دیگرانی را همراه کنند. میلاد گودرزی، سردبیر آوانت، فعال سیاسی و اجتماعی، یکی از این افراد است که این‌روزها شاهد موثر بودن تلاش‌هاش هستیم. میلاد معتقده که قدرت اجتماعی، لازمه‌ی رسیدگی به مسائل عدالت اجتماعی مثل فساد اقتصادی است. میلاد، میهمان سَمَر شده تا از چگونگی و الزامات کنش‌گری در این حوزه صحبت‌کند. ...و شما دعوتید به شنیدن ماجرای خبرنگاری که با «به من چه و به تو چه» مبارزه می‌کرد!

ویدیو‌ ها

ارتباط با ماجرای خبرنگاری که با «به من چه و به تو چه» مبارزه می‌کرد!