Loading...

ماجرای دست‌فروشی که دست‌گیر شد!

ماجرای دست‌فروشی که دست‌گیر شد!
ماجرای دست‌فروشی که دست‌گیر شد!

علیرضا نبی

روزنامه‌فروش و واکسیِ دوران کودکی که زندگی به‌غایت دشواری رو گذرونده، امروز کارگاه‌های زیادی رو برای کمک و تامین معیشت افرادی تاسیس کرده که معمولاً مورد بی‌توجهی اجتماعی قرار میگیرن و در گروه‌های آسیب‌ قرار دارن. علی‌رضا نبی، دکترای اقتصاد با گرایش منابع انسانی، میهمان این روی‌داد سمر شده تا برای ما روایت کنه چطور به این‌جا رسیده و روایت کنه که چرا به جای پیشرفتِ شخصیِ خودش، درگیر این قشر آسیب‌دیده شده ...و شما دعوتید به شنیدن ماجرای دست‌فروشی که دست‌گیر شد!

ویدیو‌ ها

ارتباط با ماجرای دست‌فروشی که دست‌گیر شد!